Wniosek o przyznanie miejsca w DS

Student chętny do mieszkania w Domu Studenta składa/przesyła do jednego wybranego Domu Studenta wypełniony wniosek o przyznanie miejsca w DS-ie. Studenci kwaterowani są w akademikach zgodnie z przydziałem wg wydziałów – co ułatwia komunikację, naukę i integrację. W segmentach lokowani są według własnego składu, lub wg. kierunku/wydziału na którym studiują.

Uwaga studenci,

Od tego roku akademickiego (2016/2017) istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie miejsca w domu studenta drogą elektroniczną. Aby z niej skorzystać, należy zalogować się do systemu UsosWeb, gdzie w dziale "Dla studentów", znajduje się kreator takiego wniosku.

Proces aplikowania składa się z następujących czynności.

1. Za pomocą kreatora wypełniamy wniosek.
2. Podajemy odpowiednie dane: odległość od uczelni, informacje o ewentualnej niepełnosprawności.
3. Wskazujemy preferencje co do domu studenta, w którym chcemy zamieszkać. Robimy to przeciągając odpowiednie ikony symbolizujące poszczególne domy studenta. W górnej części umieszczamy akademiki w których chcemy zamieszkać, a w dolnej te, gdzie nie chcemy. Istotna jest kolejność poszczególnych ikonek. Te umieszczone najwyżej, oznaczają najbardziej preferowany dom studenta.
4. Student może wskazać osoby, z którymi chciałby zamieszkać w pokoju.
5. Wypełniony wniosek zatwierdzamy i oczekujemy na jego rozpatrzenie.
6. Każdy etap obsługi wniosku sygnalizowany jest wysłaniem wiadomości e-mail na adres studenta.

Kwaterowanie w Domach Studenckich


 • Osobiste zgłoszenie się do recepcji Domu Studenta
 • Zameldowanie- dokonanie wpisu w Książce Meldunkowej właściwego domu studenta przez pracownika na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • Wydanie karty mieszkaniowej potwierdzonej złożeniem własnoręcznego podpisu w Książce wyposażenia pokoi
 • Powierzenie mienia (złożenie własnoręcznego podpisu przez mieszkańca w Książce wyposażenia pokoi)
 • Podpisanie przez najemcę umowy najmu
 • Zapoznanie mieszkańca z Regulaminem DS i przepisami przeciwpożarowymi, instrukcją ewakuacyjną, poprzez udostępnienie stosownych dokumentów i złożenie własnoręcznego podpisu przez mieszkańca
 • Wydanie bielizny pościelowej za pokwitowaniem w Książce wymiany pościeli i opłat
 • Wydanie kluczy do przyznanego segmentu

Czynności przy wykwaterowaniu z Domu Studenta

 • Zgłoszenie przez mieszkańca terminu opuszczenia segmentu (dzień, godzina)
 • Dostarczenie podpisanego oświadczenia przez współmieszkańców w przypadku pojedynczego wykwaterowania
 • Dokonanie weryfikacji rozliczanego segmentu przez pracowników domu studenta
 • Rozliczenie pobranej bielizny pościelowej
 • Weryfikacja płatności za zakwaterowanie

Przed wykwaterowaniem mieszkańca dokonuje się oględzin segmentu w celu ustalenia stanu wyposażenia znajdującego się w segmencie.


Pozostałe dokumenty: